Σχετικά

 

Η Info-Trade ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο χώρο της πληροφορικής το 1990 με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας. Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό τη δραστηριοποίηση της στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, από στελέχη με μορφωτικό αντικείμενο την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι οι κ.κ. Χατζημιχαήλ Επαμεινώνδας και Τσιβεριώτης Κωνσταντίνος.

Έχοντας σαν δεδομένο την αξία της πληροφορίας στην εποχή μας, οι στόχοι που τέθηκαν από την εταιρεία εξ’ αρχής ήταν η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη στην διαδικασία απόκτησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας της πληροφορίας σε όποια μορφή και αν είναι αυτή, προσφέροντας υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε αρμονική συνεργασία μεταξύ τους.

Αναλυτικά τα κύρια αντικείμενα δραστηριοποίησης της Info-Trade από τη σύστασή της έως σήμερα, είναι:

  • Παροχή συμβουλών μηχανοργάνωσης, μελέτης και ανάλυσης αναγκών της επιχείρησης, με σκοπό την σωστή επένδυση στον κατάλληλο εξοπλισμό
  • Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών
  • Εμπορία λογισμικού
  • Ανάπτυξη λογισμικού για κάθετες αγορές
  • Εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού
  • Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης εκ των παραπάνω αντικειμένων (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση)
  • Παροχή Υπηρεσιών Internet Hosting & web design
  • Υποστήριξη – συντήρηση των ανωτέρω

Το μερίδιο της αγοράς στο οποίο η Info-Trade απευθύνεται είναι πρωτίστως εταιρίες (B2B), δημόσιοι οργανισμοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δευτερευόντως οι ιδιώτες (B2C).